Polityka prywatności / RODO

 

"Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EVI-MED, Rączna 698, 32-060 Liszki, tel: 507664904
   
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania."